Reklamacije

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u trenutku  prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok provjerite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak dijelova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi dijelovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas bez odlaganja a najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke obavijestite o istom pozivom na broj 065/146845, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail info@gamasbn.net i opišete kakav problem imate. Kupac može preuzeti reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popuniti isti te poslati preporučenim pismom s povratnicom na adresu: Gama $ d.o.o., ul. Hase bb, 76 300 Bijeljina. 

U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavijestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana. 

Preuzmite reklamacioni list OVDE.